Rejsekort Scanner i samarbejde med Rejsekort A/S

Siden mit forrige blogindlæg, har jeg taget kontakt til Rejsekort A/S og efterfølgende haft flere møder med dem, primært med chefkonsulent Gregers Mogensen. Det har været ganske interesant at få lejlighed til at stille spørgsmål og få indblik i de problemstillinger i systemet som jeg selv har oplevet.

Rejsekort A/S har været overaskende imødekommende og selv om min opfattelse måske er, at der har været lidt vel mange kokke i køkkenet, svarer de rimelig godt for sig og har anlagt en god pragmatisk holdning til tingene, hvilket incl. mig og mit lille indspark.

Der har udspillet sig lidt af en kamp på ord, imellem pressen og Rejsekort A/S, som også jeg blev en mindre del af. Min eneste kommentar til denne del af debatten er nok, at jeg ingenlunde forventer at mobilproducenterne retter ind efter et dansk rejsekort, selv om det da ville være skønt hvis de gjorde.

Udlevering af stationer/stoppesteder

Ved mit andet møde fik jeg uden viddere udleveret et Excel-ark med samtlige stationer/stoppesteder. Skønt det viste sig at Rejsekort Scanner læste stationsdata en smule forkert, gik der ikke lang tid før dette var korrigeret og stationsdata nu lå umiddelbart tilgængelig i selve app'en. Det betød at nu kunne den mest komplicerede del af programmet (geolocation og en masse asynkrone webservice kald) skrottes, ligesom programmet blev hurtigere og nu kunne vise samtlige 20000 placeringer - ikke kun de ca. 200 jeg havde fundet via crowd-sourcing. Excel-arket indeholdt også zone info, så jeg fik ligeledes mulighed for at forbedre aspektet "fortsat rejse" i tilfælde af når folk er under transit i samme zone men imellem forskellige stationer/stoppesteder.

Stod ved en skillevej

Indtil viddere har jeg kunne spille med åbne kort, udtale mig om præcist hvad jeg havde lyst til, beskyttet af det faktum, at man ikke kan tage copyright på, eller patentere, et format, en protokol eller et API. Selv om der er mange der har spurgt ind til de tekniske detaljer, har jeg med vilje undladt at kommentere og publicere dette aspekt indtil jeg havde tænkt tingene grundigt igennem og forhørt mig hos Rejsekort A/S.

Der var to primære veje frem. Enten fortsatte jeg som hidtil med reverse-engineering (puslespil for nørder) og lave en app der virker for de brugs-scenarier jeg lærer at kende igennem fejlrapporter. Alternativet var at indgå i et samarbejde med Rejsekort A/S hvor jeg ad officiel vej får adgang til den fornødne tekniske dokumentation. Der var fordele og ulemper ved begge veje, for selv om det ville være skønt at kunne lave app'en perfekt, strider en NDA imod mit princip omkring åbenhed - jeg har før omgået en NDA i en lignende situation.

Indgået samarbejde

Efter nøje overvejelser, indgik jeg d. 11/4/2014 et samarbejde med Rejsekort A/S. Udslagsgivende for dette var, at jeg blev ved med at modtage suspekte eksempler på rejser som Rejsekort Scanner ikke kunne vise korrekt, primært når en cykel var involveret, opgradering til 1 klasse, samt lignende specielle tilfælde der alligevel er forbavsende mange af. Rejsekortet er af en meget dynamisk natur.

Når jeg lagde alt sammen, var det mest fordelagtige for mig, at indgå i et samarbejde. Nogen vil sige at jeg har solgt ud, andre vil egentlig bare gerne have en Rejsekort Scanner der virker 100% korrekt. Jeg tror og håber på, at de fleste hører til den sidste kategori.

Samarbejdsaftalen giver mig nogle rettigheder samt nogle forpligtelser, og indeholder også et økonomisk incitament. Der er tale om et støtte-tilskud, ikke et køb, dvs. jeg bibeholder samtlige forpligtelser og rettigheder fremover, med undtagelse af at jeg nu ikke kan frigive kommende versioner som open-source jvf. tavshedserklæring. I praksis vil jeg have svært ved at bevise hvad jeg vidste før og efter aftalens indgåelse (selv om jeg har tagget revisionskontrolsystemet), så jeg vælger nok den sikre vej ved at sige så lidt som muligt.

Fortsat udvikling

Rejsekort Scanner vil altså efterfølgende nuværende version 1.1.28, blive viddereudviklet ud fra officiel teknisk dokumentation hvor jeg forventer at tilvejebringe rabat-trin, komfort-trin, person-antal. zone-skift mv. Jeg kunne også godt tænke mig, at forbedre usability lidt, ved f.eks. at vise saldo-bevægelser når man holder telefonen vandret, hvor der jo er lidt mere kolonneplads.

En "Pro" version, uden reklamer og med mere avancerede features, er også en vej jeg påtænker at gå - der er en del brugere der har givet udtryk for at de gerne smed en mønt, mod at komme af med reklamer. En evt. "Pro" version vil iøvrigt brige størrelsen på app'en ned fra 3MB til 1MB, da Google's AdMob ikke ville skulle inkluderes.

Skal jeg tænke endnu længere ud i fremtiden, kunne det være overlegent, at kunne beregne en forventet pris, FØR en rejse er afsluttet. Ligeledes, kunne "spar 12kr ved at tage afsted en afgang senere" eller "Opgradér til 1 klasse for 28kr" tips bidrage til yderligere gennemskuelighed af rejsekortet.

Den fortsatte udvikling er ikke blevet gjort mindre interesant, efter det har vist sig at flagskibene HTC One M8 og Samsung Galaxy S5, der vil stå for en betragtelig andel af smartphone markedet i det kommende år, kan skanne rejsekortet. Jeg har derfor selv købt førstnævnte! :)


One M8 har jeg kunne observere i loggen for Rejsekort Scanner i et par ugers tid.Det er først fra den officielle launch-dag d. 11/4, at jeg er begyndt at kunne se seriøst aktivt brug af Samsung's Galaxy S5.


Comments

Popular posts from this blog

Oracle SQLDeveloper 4 on Debian/Ubuntu/Mint

Beware of SQLite and the Turkish Locale

Rejsekort Scanner